Hieronder de e-mail die ik 3-6-2020 heb ontvangen van de gemeente Eindhoven. Het geeft mij de mogelijkheid om naar binnen te gaan in de yogaruimte bij erg slecht weer of bij dreigend onweer. Het wordt dan een meditatieles waarin een Yoga Nidra als liggende meditatie verwerkt is.

Vanaf 1 juli mogen we sowieso weer binnen mits er geen nieuwe uitbraak volgt.

Belangrijk blijven alle voorzorgsmaatregelen om de optimale veiligheid te waarborgen. Hier doe ik mijn uiterste best voor en verwacht dat ook van iedereen die naar de les komt.

Graag reageer ik op de e-mail die je eerder vandaag aan gemeente Eindhoven hebt gestuurd.
Allereerst is het goed om te lezen dat je buiten alweer bent gestart met het geven van lessen.
We waarderen de creativiteit en flexibiliteit die sportaanbieders laten zien om iedereen in beweging te houden.

Als gemeente hanteren we de richtlijnen van de rijksoverheid, Noc*Nsf en de noodverordening van de Veiligheidsregio.
We toetsen alle aanvragen die binnen komen hierop.
De basis is dat alle binnensportaccommodaties gesloten dienen te blijven. In de noodverordening (bijlage) is expliciet opgenomen dat dat ook geldt voor gelegenheden waar trainingen voor yoga en pilates, e.d. worden aangeboden.
Ook de rijksoverheid geeft dit aan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
Als gemeente kunnen we hier dus niet van afwijken.

Het is niet de bedoeling dat lessen met een bewegingscomponent binnen weer worden opgestart in ieder geval voor 1 juli.
Het bewegingscomponent is leidend bij de handhaving die we uitvoeren.
Meditatielessen zijn niet concreet benoemd in de regelgeving en zitten daarom erg in een grijs gebied.
Vanaf 1 juni mogen activiteiten waar fysieke inspanning geen onderdeel van zijn in groepsverband binnen plaats vinden met een maximum van 30 personen, waarbij minimaal 1,5 meter afstand wordt gehanteerd.
Je ben als aanbieder zelf verantwoordelijk om je aan deze richtlijnen te houden en te bepalen wat binnen deze richtlijnen wel en niet kan.
We gaan er vanuit dat aanbieders de gezondheidsrisico’s voor hun deelnemers voorop zetten.

Als de meditatielessen die je aanbied geen bewegingscomponent bevatten zou het dus mogen, andere lessen binnen zijn nog niet toegestaan.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Laat een reactie achter