Wat betreft de zorgvrijstelling voor yogadocenten komt erop neer dat als yogadocenten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan zorgverleners in de zin van de zorgverzekereringswet, dat dan voor hen de uitzondering geldt op het verbod van groepsvorming.

De basis onder de coronamaatregelen wordt sinds december 2020 gevormd door een nieuw hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid. Hierin is een artikel opgenomen onder de tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die zorgverleners uitzondert van het verbod op groepsvorming. Voor zover yogadocenten zorg verlenen in de vorm van oefentherapie aan mensen met chronische klachten zijn zij vrijgesteld van het verbod op van groepsvorming.

Ook geld voor yogadocenten in dat geval niet de afstandseis van 1,5 meter. De afstand tussen de deelnemers dient steeds 1,5 meter te zijn.

In de Wet publieke gezondheid wordt dan nog een welbekende uitzondering gemaakt op het groepsvormingsverbod gemaakt voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

Yoga is een levenswijze waarin de verbinding en eenheid van lichaam, geest en ziel centraal staat.

Yogadocent Corina van Dommelen is yogadocent en psycho sociaal zorgverlener. AGB-code:  90107348 RBCZ licentie:  200436R

Laat een reactie achter