Tel: 040-2840430 / 06-27055614

ADEM IN ADEM UIT EN GLIMLACH

RUST EN ONTSPANING

YOGA

Een disbalans in het ademen .

Vaak hoor je mensen zeggen: ik heb het druk. Dit verwoordt precies wat er bij stress in het lichaam gebeurt. Door de druk van binnen, door gedachten en gedragspatronen en door de druk van buiten, door prestatiedruk en werkdruk die men ervaart, worden de ruimtes in het lichaam verkleind.

Zo is er letterlijk te weinig ruimte  om gemakkelijk en diep door te kunnen ademen met als gevolg een hoge adem, benauwdheid en een gejaagd, sneller ademritme.

Door het oefenen met de adem in de yogalessen leer je de ruimtes in het lichaam te openen en te ervaren, met als resultaat dat de adembeweging daar wakker wordt.

 

Als we te hoog in- en uitademen staan we onze zelfontplooiing in de weg. Het wijst niet alleen op een lichamelijke houding met opgetrokken schouders maar geeft ook aan dat we als mens niet in ons midden staan.

Als het accent te hoog ligt, is er geen verbinding met de bekkenschaal, het fundament van ons bestaan.

Dan ontstaat er angst en vaak zelfs paniek. Wij missen dan het oervertrouwen waardoor we wantrouwend staan tegenover de wereld buiten ons, en proberen ons dan zo veilig mogelijk op te stellen ten opzichte van de omgeving.

Dit “proberen” levert een bepaalde spierspanning op die het ademen en de innerlijke ruimte beïnvloedt. Het is een schijnveiligheid die je alleen maar verder wegdrijft van je oorspronkelijke kern.

Binnenin je kun je rust ervaren door het ontspannen ademen en met bewuste aandacht.

 

Als je het eenmaal bewust ervaren hebt, het loslaten in de diepe ontspannen uitademing, dan ga je ervaren hoe de inademing vanzelf binnenstroomt.

Het is immers een autonoom proces, het lichaam ademt vanzelf.

Alles wat je los kunt laten gaat mee in de uitademing, zodat er ruimte ontstaat voor de zuurstof en de nieuwe energie die binnenstroomt.

Dan is er vernieuwing, en als je dit trouw oefent en blijft volhouden, kom je los van de gespannen, verkrampte houding en word je uiteindelijk diep in de bekkenschaal verbonden met het hele wezen dat je bent.

De meeste verstoringen ontstaan door de volgende oorzaken:

 

  • De uitademing is niet volledig, hierdoor ontstaat er een blokkade tussen de borstkas en de bekkenruimte. De bloedsomloop wordt hierdoor bemoeilijkt, waardoor het hart zijn optimale aan- en afvoer niet krijgt. Men voelt zich vermoeid en benauwd en heeft hierdoor minder fut en energie.
  • Er wordt niet geademd vanuit het fysieke midden; zo wordt het bekken niet betrokken bij de adembeweging. De organen liggen eigenlijk “in de kou” en krijgen zo onvoldoende aan- en afvoer. Hierdoor raken ze verkrampt en kunnen ze niet op de juiste wijze functioneren. De organen gaan pijnlijk aanvoelen en men voelt zich ziek.
  • Het accent ligt teveel op de inademing en men houdt de inademing te lang vast. De borstspieren nemen de oorspronkelijke spontane beweging van het middenrif over. Zo ontstaat een adembeweging die min of meer bewust of zelf veroorzaakt wordt, terwijl de middenrifadem vanzelf gaat, hier ben je niet zelf bij betrokken. Het ademen met de borstspieren is een kwestie van willen, terwijl de middenrif- adem een kwestie is van laten gebeuren.
  • Te snel ademen, meestal Als men rustig zit kan het zijn dat er een ademritme is alsof iemand aan het wandelen is. Als je rustig zit en je ademt vaker dan twaalf keer per minuut, dan adem je te snel en kost dit lichamelijk en geestelijk energie. Langdurig een sneller ademritme kan leiden tot verschillende fysieke klachten.

Ademen we te snel dan is het dikwijls zo dat er spanning zit in het lichaam.

Veel mensen hebben onbewust een te hoge adem. Langdurig een snel ademritme hebben, kan leiden tot verschillende fysieke klachten. In de top drie van deze klachten staan: pijn in de nek of schouders, snel vermoeid zijn en hartkloppingen of een gevoel van gejaagdheid.

De oorzaak heeft vaak te maken  met de activiteit in de hersenen.

In de meeste gevallen is de oorzaak van een versneld ademritme  een gevolg van te veel en niet functionele gedachten of overmatige hersenactiviteit. Het gaat hierbij vooral om gedachten waar iemand op dat moment geen actie tegenover zet.

Dus als je denkt aan een gesprek van de vorige dag en je windt je daarover op, zonder daar iets mee te doen, noemen we dat een niet functionele gedachte.

Als jij je opwindt over een gesprek van de vorige dag en je belt vervolgens je gesprekspartner om het erover te hebben, is het wel functioneel.

 

Happines is here and now.

De yogaoefeningen en hartcoherentie oefeningen werken positief bij:

  • stressklachten, zoals nekklachten, hoofdpijn, slecht slapen, vermoeidheid en onrust.
  • depressie
  • hoge bloeddruk
  • hart- en vaatziekten
  • kanker
  • diabetes

 

 

Een oefening voor tussendoor.

Adem twee keer diep en langzaam uit, je activeert  als het ware de “rem” in jezelf, blijf de adem volgen, ontvang de inademing volledig en blijf het ademen volgen. Voel  de ruimte binnenin en ervaar hoe het met je is.

 

 

Review:  Op deze  plaats wilde ik nog even laten weten, dat ik de vijf lessen rond het thema "goede nachtrust" als heel fijn heb ervaren. Met een goede uitleg, onderbouwd en betrokkenheid. De oefeningen uit de les ook nog uitgeschreven  en op A-4 mee naar huis, om ze zo zelf nog thuis te kunnen blijven beoefenen.
Corina, nogmaals hartelijk dank. Het gaat je goed! Maria Handstede.

Thich Nhat Hahn

Aanmelden / informatie aanvraag

Bent u geinterresseerd in één van onze lessen of dienst?

Neem dan snel contact met ons op.