Leven vanuit je hart

Er is tegenwoordig een steeds grotere behoefte aan pleziertjes en uitdagingen. Alleen opgepast, de jacht naar de grootste ‘kick’ zwakt de levenskrachten af en kan leiden tot een oppervlakkige levenshouding die uitputtend is voor de levensenergie. Weg bij je-zelf creëert inwendige leegte en dit maakt kwetsbaar voor allerlei verslavingen.

Yoga leert je om je basis te versterken, het bekkengebied, om vanuit een stabiele basis contact te maken met de hartenergie.

Een oefening: Een gemakkelijke manier om snel tot meer rust in het denken te komen, en om de hartslag tot rust te brengen, is het gebruik van reflexgebieden. Zittend of liggend. Een goed gebied om invloed uit te oefenen op hart en hersenen is de handpalm. Mentale spanning uit zich in spanning in de handen.

Ontspanning van de handpalmen kalmeert de geest. Het midden van de handpalm heeft een relatie met het hart (daar ligt een groot acupunctuurpunt op de meridiaan van het Pericard/Hartconstrictor), terwijl de hele handpalm een relatie met de hersenen heeft.

Massage: Je legt de duim van de ene hand in het midden van de andere handpalm. Op de uitademing geef je lichte druk met de duim in de handpalm, alsof de duim erin wegsmelt en de handpalm zacht wordt. Op de inademing vermindert de druk van de duim. (Je kunt gemakkelijk rustig uitademen als je voorstelt dat je rustig een veertje wegblaast)

Het is belangrijk geen harde druk te geven, omdat daarmee de kleine zenuwen in de handpalm geïrriteerd kunnen worden, en het effect dan eerder averechts is.

Het druk geven en verminderen herhaal je een tijdje daarna wissel je van hand. Stem dan af op de ruimte in de borst. Dan masseer je vrij lang éénzijdig een handpalm, en voel je na hoe het in je hoofd voelt. Massage op de linkerhand beïnvloedt de rechterhersenhelft. Wissel dan van hand en voel na.

Blijf de adembeweging volgen, de adem gaat vanzelf. Het lichaam ademt vanzelf, Ilse Middendorf