Negatieve gedachten schadelijk voor je brein

In deze tijd met alle berichtgeving over Covid-19 in het nieuws en sociale media kan het moeilijk zijn om optimistisch te blijven, terwijl juist focus op het positieve, vermijden van het negatieve en koesteren van al het mooie volgens een nieuwe studie niet alleen goed zijn voor je humeur, maar ook voor je hersenen.

Groter risico dementie

In een recent onderzoek stellen onderzoekers van University College in Londen dat repetitief negatief denken gekoppeld is aan cognitieve achteruitgang, een hoger aantal schadelijke eiwitafzettingen in de hersenen en bijgevolg een groter risico op dementie.

“Het is bekend dat depressie en angst op middelbare leeftijd en ouder risicofactoren vormen voor dementie. We ontdekten dat bepaalde denkpatronen die horen bij depressie en angst een onderliggende reden kunnen zijn waarom mensen met deze gedachten meer kans hebben op dementie”, zegt in Natalie Marchant, hoofdonderzoeker, in een persbericht.

“Gelet op andere studies die depressie en angst koppelen aan dementierisico, verwachten we dat chronisch negatieve denkpatronen over een lange periode het risico op dementie verhogen. Wij denken niet dat de uitkomsten van de studie erop wijzen dat tegenslagen op korte termijn het dementierisico verhogen”, aldus Marchant in datzelfde persbericht.

Opzet studie

Aan de studie hebben meer dan 300 mensen ouder dan 55 jaar deelgenomen. Gedurende een periode van twee jaar werd aan hen gevraagd om antwoord te geven op vragen over hun gevoelens en negatieve ervaringen. Deze vragen richtten zich op patronen die vaak worden gezien in repetitief negatief denken, zoals het herbeleven van gebeurtenissen uit het verleden of zorgen over de toekomst. Ook de cognitieve functies van de deelnemers, waaronder concentratievermogen, taal en ruimtelijk inzicht, werden beoordeeld.

Daarnaast ondergingen 113 deelnemers PET-scans om de hoeveelheid tau- en amyloïdeafzettingen in hun hersenen te meten. Deze twee eiwitten kunnen zich ophopen in de hersenen en de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met meer repetitieve negatieve denkpatronen eerder cognitieve achteruitgang en afname in het geheugen vertoonden. Ook hun kans op amyloïde en tau-afzettingen in hun hersenen was groter dan bij deelnemers die geen repetitieve negatieve denkpatronen hebben.

Daarom menen de onderzoekers dat repetitief negatief denken een nieuwe risicofactor voor dementie kan zijn. Zij zijn momenteel bezig met een project om te zien of interventies zoals mindfulness, meditatie en gerichte therapie kunnen helpen om repetitief negatief denken te verminderen.

Bron: Alzheimer’s & Dementia. 2020 Jul;16(7):1054-1064 Medisch dossier nieuwsbrief.