Een glimlach

Een glimlach kost niets

maar heeft zeer grote waarde

Niemand is zo arm

dat hij ze niet geven kan.

Ze duurt maar een ogenblik,

maar haar gedachte

kan soms een mensenleven duren.

Een glimlach geeft rust in vermoeidheid,

troost in droefheid, sterkte in zwakheid

en is het beste geneesmiddel

tegen alle wederwaardigheden.

Niettemin, je kunt een glimlach niet kopen,

niet lenen, niet stelen, want ze heeft slechts waarde

op het ogenblijk dat ze gegeven wordt.

En wanneer je ooit iemand ontmoet,

die je de glimlach niet geeft

die je denkt te verdienen,

wees edelmoedig en geef hem de jouwe.

Want niemand heeft zozeer een glimlach nodig,

dan degene, die er geen geven kan.

 

Glimlachen verandert onze eigen stemming en zo helpen we de ander en onszelf.

Het verbreden van de mond  heeft een ontspannende werking voor het hele gezicht en de inademing verloopt natuurlijker, wat ten goede komt aan de hele adembeweging.

Er ontstaat meer ruimte in het lichaam wat een gevoel van ontspanning geeft, ook voor alle organen in het lichaam.

En je kunt ook glimlachen om jezelf………